За нас


„ГЕОС“ ЕООД е регистрирано на 19.03.1992 гс основен предмет на дейност консултантски услуги, инвеститорски контрол, оценки и посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти.

В началото на 2005 г до м. юни 2010 г. е регистирано дружество с ограничена отговорност „Явлена Геос“ ООД. След тази дата е вписана промяна за еднолично дружество – „ГЕОС ИМОТИ“ ЕООД, гр. Смолян, с основен предмет на дейност – посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти.

“ГЕОС” ЕООД и „ГЕОС ИМОТИ“ ЕООД гр. Смолян се представлява от инж. Анастас Василев Тодоров – управител.  Офисите на дружеството се намират на ул. „Дичо Петров“ №29 , в собствена  сграда, в непосредствена близост  до  административния  център  на гр. Смолян.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА „ГЕОС“ ЕООД

Консултантска дейност

Консултантски услуги в областта на строителството – инвеститорски контрол,, строителен надзор, изготвяне на планови задания за проектиране, изготвяне на документи за избор на проектант и изпълнител на обекти, промяна на предназначение на земеделски земи и земи горски фонд и уреждане на сервитут на право на преминаване през ЗЗ и ЗГФ.

Оценителска  дейност

Извършване на оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения и цели предприятия – за ипотеки, залози и за обезпечения. Притежава юридически и физически лицензии от 1993 г, издадени от Агенцията за приватизация и Сертификати за оценки, издадени от Камарата на независимите оценители в България от 2009 г.

При извършване на оценките дружеството използва високо квалифицирани лицензирани експерти и сътрудници, имащи ценз, опит и професионализъм в съответните области на оценяване на имуществото.

 

ДЕЙНОСТ НА „ГЕОС ИМОТИ“ ЕООД

Основен предмет на дейност на “ГЕОС ИМОТИ” ЕООД: посредничество при покупка, продажба и отдаване под наем на недвижими моти, както и посредничество при осигуряване на кредити за закупуване на недвижими имоти. Дружеството притежава база данни за състоянието и развитието на пазара за недвижими имоти, които се предоставят на „ГЕОС“ ЕООД при изпълнението на оценителската им дейност.

През периода 1992 г. до 2005 г. към „ГЕОС“ ЕООД действа кантора за недвижими имоти. След този период тази дейност се изпълнява от „Явлена Геос“ ООД и след 2010 г. от „ГЕОС ИМОТИ“ ЕООД.

Дружеството се е доказало като коректен партньор, в качеството си на  посредник между купувач, продавач и банка – кредитор. Осигурява се пълно обслужване на сделките. Дейността се упражнява предимно  в област Смолян.

error: Съдържанието е защитено !!